Jestes w: Kontakt
Dane kontaktowe     
Dodany przez Administrator w dniu 2010-03-14 16:41:31
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Babice" Sp. z o.o.
ul. Gen. Kutrzeby 36
05-082 Stare BabiceNIP: 118-14-62-152
REGON: 016026808
Konto: WBS Warszawa o/Stare Babice 68 8015 0004 3014 8744 2030 0001

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000127401,
Wysokość kapitału zakładowego 100 908 000 PLN,

CZŁONKOWIE ORGANÓW SPÓŁKI

Zarząd:

Prokurenci
 • Aneta Rychcik
 • Jan Kalinowski

Zgromadzenie wspólników:
 • Krzysztof Turek - Wójt Gminy Stare Babice

Rada nadzorcza:
 • Zbigniew Kuśnierek - Przewodniczący
 • Jolanta Chlebicka - Dominiak - Sekretarz
 • Janusz Czaja - Członek


Telefony kontaktowe:

  Biuro przedsiębiorstwa
  tel/fax 22 722-90-08
  tel/fax 22 752-92-53
  tel/fax 22 722-92-89
  tel/fax 22 733-00-94
  email: biuro@eko-babice.pl


Biuro Obsługi Klienta email: bok@eko-babice.pl


Księgowość email: matusiak@eko-babice.plKatarzyna Harasiuk - Dyrektor Techniczny Obiektów email: harasiuk@eko-babice.pl
Jan Kalinowski - Dyrektor eksploatacji sieci email: biuro@eko-babice.pl
Paweł Bohdziewicz - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt email: bohdziewicz@eko-babice.pl
Paweł Turkot - Prezes Zarządu email: biuro@eko-babice.pl


Poprawiony: 2014-05-08 13:04:14